Skrót od porównaj

porównaj = por.

Poprawna pisownia

Tworząc skrót od wyrażenia porównaj, należy wykorzystać trzy pierwsze litery wyrazu i zakończyć je kropką – por.

 

Zasada interpunkcyjna głosi, że jeśli ostatnia litera skrótu nie jest jednocześnie ostatnią literą skracanego wyrazu, po skrócie stawiamy kropkę.

Odsyłacz por. stosuje się najczęściej w przypisach dolnych, chcąc zasugerować odbiorcy zapoznanie się z określonym materiałem nawiązującym do tekstu.

UWAGA: Zamiennie ze skrótem por. można stosować zob. (utworzony od czasownika zobacz). Oba wyrażenia mają to samo znaczenie.

 

Przykład:

[…] Teksty o Kazimierzu Jagiellończyku por. P. Jasienica, „Polska Królów”, s. 256.

Komentarze