Skrót od porucznik

porucznik = por.

Poprawna pisownia

Od nazwy stopnia wojskowego porucznik należy utworzyć skrót: por. (z kropką na końcu).

 

Ten skrót powstaje z wykorzystaniem pierwszych liter skracanego wyrazu. Według zasad poprawnej polszczyzny jeśli skrót taki kończy się na inną literę niż ostatnia litera skracanego wyrazu, na końcu skrótu powinna pojawić się kropka.

UWAGA: Skrót ten ma taką samą formę jak skrót od wyrazu porównaj. Przy jego interpretowaniu zawsze należy zwrócić uwagę na kontekst wypowiedzi.

 

Przykłady:

Pierwszym oddziałem Piechoty Szczecińskiej dowodzi por. Łukasz Ciepluch.

„Gazeta Prawna” opublikowała zarobki wojskowych w stopniu por. w Wojsku Polskim.

Komentarze