Skrót od postscriptum

postscriptum = PS., P.S.

Poprawna pisownia

Skrótowiec poprawnie utworzony od łacińskiego wyrażenia postscriptum to: PS. (z kropką na końcu) lub P.S. (z dwiema kropkami).

 

Dla przypomnienia, skrótowce to skrócone formy wyrazu utworzone od pierwszych liter wyrazów końcu listu lub artykułu umieszczane już pod podpisem autora. Co ciekawe, wykorzystując ten skrótowiec w języku łacińskim, stosuje się formę odwrotną – litery oddzielamy kropką: P.S., dlatego co mniej skrupulatne słowniki ortograficzne dopuszczają obie formy zapisu.

UWAGA: Jeśli chcemy wielokrotnie wykorzystać postscriptum w jednym tekście, powtarzamy jedynie początkową literę P odpowiednią ilość razy: PPS, PPPS, PPPPS etc.

 

Przykłady:

PS. Mam nadzieję, że wszyscy macie się dobrze i niedługo się zobaczymy.

P.S. Zapomniałem wspomnieć, że wczoraj urodził nam się syn.

Komentarze

~ Ślusarz
2/17/24, 2:21 PM
Nigdy "PS.". Dopuszczalne firmy to "PS" lub "P.S.".
~ Remik
6/9/21, 7:57 AM
Dlaczego w dwóch artykułach na Waszej stronie dotyczącej tego samego skrótowca podajecie dwie skrajnie różne wersje jako poprawne? ortograf .pl watpliwosci-jezykowe jak-piszemy-ps-czy-ps