Skrót od powiat

powiat = pow.

Poprawna pisownia

Od rzeczownika powiat należy utworzyć skrót: pow. (z kropką).

 

Jest to skrót powstały przez wykorzystanie pierwszych liter skracanego wyrazu. W myśl zasady poprawnej polszczyzny po skrótach kończących się na literę inną niż cały wyraz należy postawić kropkę.

 

Przykład:

Racibórz jest siedzibą pow. Raciborskiego.

Współczesny pow. olkuski utworzony został w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej.

 

Komentarze