Skrót od pozycja

pozycja = poz.

Poprawna pisownia

Skrót od wyrazu pozycja to: poz. (z kropką na końcu).

 

Skracając pojedyncze wyrazy, na końcu skrótu zawsze należy postawić kropkę. Poz. czyta się w pełnej i nieodmiennej formie. Skrót ten najczęściej można spotkać w pismach urzędowych i prawniczych.

 

Przykład:

Podstawowa opieka zdrowotna stanowi miejsce pierwszego kontaktu świadczeniobiorcy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1938 i 2110).

Komentarze