Skrót od proboszcz

proboszcz = prob.

Poprawna pisownia

Skrót poprawnie utworzony od rzeczownika proboszcz to: prob. (z kropką na końcu).

 

Jest to tzw. skrót wyrazowy, czyli taki, który został stworzony poprzez skrócenie pełnego brzmienia danego słowa. Stawiamy go zazwyczaj przed imieniem i/lub nazwiskiem danej osoby i odczytujemy w pełnej wersji.

 

Przykłady:

Ks. prob. Adam Rogalski przygotował dla parafian specjalny program świątecznych rekolekcji.

Msza w intencji ks. prob. Ignacego Warzyńskiego odbędzie się dzisiaj o godz. 18:00.

Komentarze