Skrót od przed naszą erą

przed naszą erą = p.n.e.

Poprawna pisownia

Od wyrażenia przed naszą erą należy utworzyć skrót: p.n.e.

 

Powstał on z połączenia pierwszych liter wyrazów wchodzących w skład skracanego wyrażenia. Zgodnie z zasadą ortograficzną, jeśli w nazwie dwu- lub wielowyrazowej drugi wyraz lub któryś z następnych rozpoczyna się od samogłoski, to skrót tej nazwy ma kropkę po skrócie każdego z tych wyrazów.

 

Przykłady:

[…] Wkrótce dołączyły one do resztek armii Pompejusza, która została zniszczona pod Tapsus w kwietniu 46 p.n.e.

Bitwa pod Cheroneą miała miejsce w 394 r. p n. e.

Komentarze

~ Julka
1/8/24, 7:13 PM
Chodzi o to, że jeżeli w skróconym wyeazir ktorys z kolejnych wyrazow ( poza pierwszym) zaczyna się od samogłoski to wtedy stawiamy kropkę . W wyrazie przed nasza erą jest slowo które zaczyna się od samogłoski ( jak pisalam u gory to 1 wyraz się nie liczy) więc piszemy z kropkami.
~ Kasia
1/4/22, 7:27 PM
Oba przykłady mają inny zapis skrótu. Zasada mówi co innego, przykład nie jest odzwierciedleniem podanej zasady. Proszę mi to wyjaśnić.