Skrót od redaktor

redaktor = red.

Poprawna pisownia

Od rzeczownika redaktor należy utworzyć skrót: red. (z kropką na końcu).

 

Powstał on od pierwszych liter skracanego wyrazu. Reguła ortograficzna głosi, że należy postawić kropkę po skrócie, jeśli kończy się on na inną literę niż wyraz w pełnym brzmieniu.

Skrót red. spotykany jest najczęściej w przypisach, gdzie stanowi opis źródła wykorzystywanego np. w pracy naukowej.

 

Przykład: A.Reczyńska, U.S.A. and Canada. The Basic Differences in the Historical Process, w: Visions of Canadian Studies: Teaching, Research, Methodology, N. Burke, J.Kwaterko (red.), Warszawa: Uniwersytet Warszawski 2000, s. 36.

Komentarze