Skrót od rodzaj męski

rodzaj męski = r. m.

Poprawna pisownia

Od wyrażenia rodzaj męski należy utworzyć skrót: r. m. (oddzielony kropkami).

 

Powstał on z połączenia pierwszych liter wchodzących w skład wyrażenia, a więc po każdej z nich należy postawić znak interpunkcyjny.

 

Przykłady:

W języku polskim wyróżnia się trzy rodzaje: męski (r. m.), żeński (r., ż.) i nijaki.

Wymień trzy rzeczowniki r.m. zakończone na -es.

Komentarze