Skrót od rodzaj męskoosobowy

rodzaj męskoosobowy = r. męskoos.

Poprawna pisownia

Od zwrotu rodzaj męskoosobowy należy utworzyć skrót: r. męskoos. (z dwiema kropkmi).

 

Powstaje on poprzez wykorzystanie pierwszej części jednego ze skracanych wyrazów i nie kończy się na tę samą literę co skracane wyrażenie. Z tego powodu skrót ten zawsze zamyka się kropką.

 

Przykłady:

„Ludzie” to rzeczownik r. męskoos.

Czasownik przyjmuje r. męskoos., gdy nazywa wykonywaną czynność wykonywaną przez większą ilość ludzi, wśród których powinna znajdować się chociaż jedna dziewczynka albo pani.

Komentarze