Skrót od rodzaj niemęskoosobowy

rodzaj niemęskoosobowy = r. nmos.

Poprawna pisownia

Od zwrotu "rodzaj niemęskoosobowy" należy utworzyć skrót: r. mnos. (z kropką na końcu).

 

Powstaje on poprzez wykorzystanie spójnika i pierwszej części jednego ze skracanych wyrazów. Z tego powodu skrót ten zawsze zamyka się kropką.

 

Przykłady:

„Dziewczęta” to rzeczownik r. mnos.

R. mnos. odnosi się zazwyczaj do babć, kobiet, zwierząt, roślin czy zjawisk.

Komentarze

~ Nati
12/3/23, 6:39 PM
Chyba nie taki
~ Ja
1/11/23, 3:04 PM
Jest ok