Skrót od rodzaj niemęskoosobowy

r. nmos.

Poprawna pisownia

Od zwrotu rodzaj niemęskoosobowy należy utworzyć skrót r. mnos. (z kropką na końcu).

Powstaje on poprzez wykorzystanie spójnika i pierwszej części jednego ze skracanych wyrazów. Z tego powodu skrót ten zawsze zamyka się kropką.

 

Przykłady:

„Dziewczęta” to rzeczownik r. mnos.

R. mnos. odnosi się zazwyczaj do babć, kobiet, zwierząt, roślin czy zjawisk.

Komentarze