Skrót od rodzaj żeński

rodzaj żeński = r. ż.

Poprawna pisownia

Od wyrażenia rodzaj żeński należy utworzyć skrót: r. ż. (oddzielony kropkami).

 

Powstał on z połączenia pierwszych liter wchodzących w skład wyrażenia.

UWAGA: Skrót w tej samej formie dotyczy zwrotu „rok życia”, dlatego należy zwracać szczególną uwagę na kontekst całego zdania w tłumaczeniu skrótów.

 

Przykłady:

Podaj zasady tworzenia rzeczowników r. ż. Zaproponuj przykłady zdań z ich wykorzystaniem.

Ławka to rzeczownik r. ż.

Komentarze