Skrót od rotmistrz

rotmistrz = rtm.

Poprawna pisownia

Skrót od nazwy stopnia wojskowego rotmistrz to rtm. (z kropką na końcu).

 

Jest to skrót utworzony od pierwszych liter skracanego wyrazu. W przypadku gdy skrót ten kończy się na literę inną niż ostatnia litera wyrazu w pełnym brzmieniu, wówczas kończymy go kropką.

UWAGA: Słownik skrótów i skrótowców podpowiada, że wszystkie skróty nazw stopni wojskowych należy zapisywać małą literą.

 

Przykłady:

Jednym z najsłynniejszych działaczy Polskiego Podziemia był rtm. Witold Pilecki.

Medal odebrała żona rtm. Adamkowskiego, pani Joanna Adamkowska.

Komentarze