Skrót od rozdział

rozdział = rozdz.

Poprawna pisownia

Poprawnie utworzony skrót od rzeczownika rozdział to: rozdz. (z kropką na końcu).

 

Słownik skrótów i skrótowców podaje, że stawiamy kropkę po skrótach kończących się na inną literę niż wyraz skracany. Zasada ta ma zastosowanie w tym przypadku, gdyż skrót rozdz. został utworzony od pierwszych liter słowa rozdział.

 

Przykłady:

W pierwszym rozdz. pisze pani o dwojakim postrzeganiu świata przez romantyków – proszę rozwinąć tę tezę.

Obliczanie pola figur geometrycznych, s. 25, rodz. 2.

Komentarze

~ Gal
8/1/20, 10:04 AM
Drugi przykład prawdopodobnie zawiera chochlika: rodz. -> rozdz.?