Skrót od rysunek

rysunek = rys.

Poprawna pisownia

Skrót utworzony od rzeczownika rysunek to: rys. (z kropką na końcu).

 

Zastosowanie znajduje tutaj zasada głosząca, że stawiamy kropkę po skrótach zakończonych na literę inną niż ostatnia litera skracanego wyrazu. Skrót ten zawsze czytamy jako pełny wyraz.

 

Przykłady:

W podpisach ilustracji należy używać oznaczenia rys.

Rys. 1. Schemat przedstawiający kierunki emigracyjne obywateli Polski.

Komentarze