Skrót od sekunda

sekunda = sek.

Poprawna pisownia

Poprawnym skrótem utworzonym od wyrazu sekunda jest: sek. (zakończony kropką).

 

Zastosowanie znajduje tutaj zasada głosząca, że skracając wyrazy jednowyrazowe, nie stawiamy kropki, jeśli ostatnia litera skrótu jest różna od ostatniej litery pełnej wersji wyrazu.

UWAGA: W niektórych słownikach jako dopuszczalny wariant skrótu sekundy, czyli litera s bez kropki. Tę formę spotyka się najczęściej w tekstach specjalistycznych, w których sekunda zostaje wyrażona w sensie technicznym jako miara upływu czasu i funkcjonuje raczej jako symbol aniżeli skrót.

 

Przykłady:

Dotarcie do tamtego drzewa zajmie mi ok. 30 sek.

Za 15 sek. zaczyna się mój ulubiony serial.

Komentarze