Skrót od specjalista

specjalista = spec.

Poprawna pisownia

Od wyrazu specjalista nalży utworzyć skrót: spec. (z kropką).

 

Zgodnie z regułą ortograficzną po skrótach zakończonych na inną literę niż ostatnia litera skracanego wyrazu należy postawić kropkę.

UWAGA: W polszczyźnie funkcjonuje również sam wyraz spec o charakterze potocznym, który oznacza „fachowca” w danej dziedzinie.

 

Przykład: W gabinecie nr 15 przyjmuje lekarz spec. chorób zakaźnych Anna Nasiłowska.

Komentarze