Skrót od spółka cywilna

spółka cywilna = s.c.

Poprawna pisownia

Skrót od wyrażenia spółka cywilna to: s.c. (zapis z dwiema kropkami!).

 

Autorzy słowników różnią się w teorii zapisu skrótu nazwy spółka cywilna. Jerzy Podracki (Słownik skrótów i skrótowców) jako jedyną poprawną formę podaje s.c. W Wielkim Słowniku Ortograficznym znajdziemy także dopuszczalną, choć mało popularną, opcję – SC (bez żadnej kropki).

 

Przykłady:

S.c. nie wymaga rejestracji w Centralnym Urzędzie Przedsiębiorczości.

Jakie wytyczne zostały ujęte w umowie s.c.?

Komentarze