Skrót od spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością = sp. z o.o.

Poprawna pisownia

Od nazwy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje skrót: sp. z o.o.

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na położenie kropek w obrębie skrótu (często dochodzi do pomyłek w tym zakresie). Zapis sp. z o.o. wynika z zasady głoszącej, że skracając wyrażenie wielowyrazowe, którego każdy następny wyraz rozpoczyna się samogłoską, kropkę stawia się po każdym skróconym wyrazie.

Skrót sp. z o.o. został uwzględniony jako poprawy w Kodeksie spółek handlowych.

 

Przykłady:

Naszym wspólnikiem została Mc Project Sp. z o.o.

Sp. z o.o. muszą opłacić podatek CIT najpóźniej do końca tego miesiąca.

Komentarze