Skrót od starszy kapral

starszy kapral = st. kpr.

Poprawna pisownia

Od nazwy stopnia wojskowego starszy kapral należy utworzyć skrót: st. kpr. (oddzielony kropkami).

 

Skrót ten powstał w wyniku połączenia skrótów dwóch wyrazów wchodzących w skład tego wyrażenia. Każdy z nich powinien zostać zakończony kropką, ponieważ kończy się na literę inną niż ostatnia litera skracanego wyrazu.

 

Przykłady:

Stopień st. kpr. Został wprowadzony w Wojsku Polskim w 1967 roku.

St. kpr. Wojciech Sasanka uratował życie poszkodowanego jeszcze na pokładzie helikoptera medycznego.

Komentarze