Skrót od starszy sierżant

starszy sierżant = st. sierż.

Poprawna pisownia

Od nazwy stopnia wojskowego starszy sierżant należy utworzyć skrót: st. sierż. (odzielony kropkami).

 

Skrót ten powstał poprzez połączenie ze sobą skrótów dwóch wyrazów wchodzących w skład całej nazwy. Po każdym z nim należy postawić kropkę, jeśli kończy się na inną literę niż ostatnia litera skracanego wyrazu – tak jest w tym przypadku.

 

Przykłady:

Kiedy byłem st. sierż. w twoim oddziale, często spotykaliśmy się w wolnym czasie.

St. sierż. Artur Nowak udaremnił złodziejom napaść na miejscowy oddział Banku Spółdzielczego.

Komentarze