Skrót od strona

strona = str., s.

Poprawna pisownia

Od rzeczownika strona można utworzyć dwie formy skrótowe: str. (z kropką na końcu) oraz s. (również z kropką).

 

W obu przypadkach obowiązuje zasada, zgodnie z którą stawiamy kropkę po skrótach zakończonych na inną literę niż wyraz skracany.

 

Przykłady:

Szczegółowe informacje na temat zastosowania metody tapingu znajdziesz na str. 14 i 15.

Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 1998, s. 24

Komentarze