Skrót od świętej pamięci

świętej pamięci = śp.

Poprawna pisownia

Skrót od zwrotu świętej pamięci ma postać: śp. (z kropką na końcu!)

 

Obowiązuje tutaj reguła ortograficzna, według której w skrócie nazwy wielowyrazowej, gdzie kolejne wyrazy rozpoczynają się od spółgłoski, stawia się kropkę dopiero na jego na końcu. Standardowo skrót ten zapisujemy małą literą, chyba że stoi na początku zdania.

 

Przykłady:

Dzisiaj wspominaliśmy śp. Czesława Niemena i jego legendarne piosenki.

Autorem tego wiersza jest śp. Gustaw Holoubek.

Moja śp. babcia zawsze powtarzała, że kiedyś zgubię własną głowę.

Komentarze