Skrót od szeregowy

szeregowy = szer.

Poprawna pisownia

Od nazwy stopnia wojskowego szeregowy należy utworzyć skrót: szer. (z kropką na końcu).

 

Powstał od pierwszych liter skracanego wyrazu i kończy się na inną literę niż wyraz skracany – w związku z tym na końcu skrótu powinna pojawić się kropka.

 

Przykłady:

St. szer. Adrian Domański stracił nogę w wyniku ciężkiego urazu.

Funkcjonariusz szer. Paweł Jankowski poinformował prasę o ostatnich zaleceniach bezpieczeństwa.

Komentarze