Skrót od szkoła podstawowa

szkoła podstawowa = SP.

Poprawna pisownia

Poprawny skrót od nazwy szkoła podstawowa to: SP. (z kropką na końcu).

 

Jest to właściwie skrótowiec utworzony z pierwszych liter skracanego wyrażenia. Zawsze piszemy go z kropką na końcu.

 

Przykłady:

Rekrutacja do SP. nr 12 w Pomiechówku została czasowo zawieszona.

Marcin planuje zdawać test do językowej SP. im. Jana Kasprowicza w Gdańsku.

Komentarze