Skrót od tak zwany

tak zwany = tzw.

Poprawna pisownia

Skrót utworzony od wyrażenia tak zwany to: tzw.

 

Ten skrót składa się z pierwszej litery wyrazu rozpoczynającego wyrażenie oraz skróconego wyrazu następnego. Zastosowanie ma tutaj zasada głosząca, że w skrótach zwrotów wielowyrazowych, w których każdy kolejny wyraz rozpoczyna spółgłoska, kropkę stawia się na końcu takiego skrótu.

UWAGA: Po pełnym lub skróconym wyrażeniu tak zwany raczej nie stosujemy cudzysłowu, ale możemy zastosować kursywę w tekście.

 

Przykłady:

Mam wrażenie, że na tym świecie nie ma już tzw. normalnych facetów.

Coraz więcej sklepów odzieżowych oferuje swoim klientom tzw. zwrot za złotówkę.

Komentarze

~ essa
11/27/22, 12:03 PM
dzięki
~ Joanna
3/21/22, 6:33 PM
Dzięki
~ mwka22
1/8/22, 11:55 AM
nie dowiedziałem się co to jest tzw
~ SarkastycznyKrokodyl100
3/5/21, 6:21 PM
Dzięks