Skrót od tego miesiąca

tego miesiąca = tm.

Poprawna pisownia

Skrót utworzony od wyrażenia tego miesiąca to: tm. (z kropką na końcu).

 

Powstał w wyniku połączenia pierwszych liter wyrazów wchodzących w skład wyrażenia. Tego typu skróty kończymy w polszczyźnie kropką.

 

Przykłady:

Do końca tm. musicie napisać raporty kwartalne.

Wynagrodzenie należy wypłacić do dwudziestego dnia tm.

Komentarze