Skrót od tekst jednolity

tekst jednolity = t.j.

Poprawna pisownia

Od sformułowania tekst jednolity należy utworzyć skrót: t.j. (z dwiema kropkami!)

 

Skrót ten powstał od pierwszych liter skracanego wyrażenia, ściśle wchodzącego w zakres terminologii prawnej, stosowanego najczęściej do oznaczania zapisów w poszczególnych ustawach.

UWAGA: Nie należy mylić skrótu t.j. z tj. (z jedną kropką na końcu), które oznacza to jest.

 

Przykłady:

W dokumencie wyszczególnione zostały zasady zapisu t.j.

T.j. z dnia 12 marca 2019 roku z późn. zm.

Komentarze