Skrót od tłumaczenie

tłumaczenie = tłum.

Poprawna pisownia

Skrót od rzeczownika tłumaczenie to: tłum. (z kropką na końcu).

 

Został utworzony za pomocą pierwszych liter skracanego wyrazu. Zgodnie z zasadą ortograficzną należy postawić kropkę po skrótach zakończonych na inną literę niż wyraz w pełnym brzmieniu.

 

Przykład:

Był to nie tylko początek Praxis Americana (praktyki amerykańskiej, przyp. tłum.), lecz także podstawa wielu innowacji, które miały wejść do Konstytucji.

Komentarze