Skrót od tona

tona = t

Poprawna pisownia

Od nazwy jednostki wagi tona należy utworzyć skrót: t (bez żadnego znaku interpunkcyjnego).

 

Zastosowanie znajduje tutaj zasada głosząca, że skróty nazwy jednostek miar i wag zawsze zapisuje się bez kropki na końcu.

 

Przykłady:

Ile kilogramów odpowiada 1 t?

Na terenie posesji posła Antonowicza znaleziono 2 t proszku o nieznanym pochodzeniu.

Komentarze