Skrót od tydzień

tydzień = tydz.

Poprawna pisownia

Od rzeczownika tydzień można utworzyć formę skrótową: tydz. (z kropką na końcu),

 

Zgodnie z zasadą ortograficzną stawiamy kropkę po skrótach kończących się na inną literę niż ostatnia litera skracanego wyrazu. 

 

Przykłady:

Pierwszy tydz. grudnia to zazwyczaj przygotowania do Mikołajek.

Tydz. temu byliśmy na spacerze nad Wisłą.

Komentarze