Skrót od tysiąc

tysiąc = tys.

Poprawna pisownia

Skrót poprawnie utworzony od liczebnika tysiąc to tys. (z kropką na końcu).

 

W przypadku gdy skrót zakończony jest tzw. spółgłoską miękką (nawet jeśli znak diakrytyczny w tej wersji nie pojawia się), kropka na jego końcu się nie pojawia.

UWAGA: W języku pisanym funkcjonuje również wersja tyś., jednak nie ma ona związku z pełną wymową słowa, obowiązującą w przypadku rzeczownika. Za jedyną poprawną formę uznaje się tys.

 

Przykłady:

Podczas koncertu zespołu „The Cranberries” naliczono 20 tys. słuchaczy.

Remont mieszkania kosztował nas 15 tys. złotych.

Komentarze