Skrót od ubiegłego roku

ubiegłego roku = ub.r.

Poprawna pisownia

Od wyrażenia ubiegłego roku należy utworzyć skrót: ub.r. (z kropkami).

 

Jest to skrót powstały w wyniku połączenia pierwszych liter skracanego wyrażenia i w takim wypadku po każdym z tych elementów należy postawić kropkę, również na końcu skrótu. Ub.r. zawsze odczytuje się jako całe wyrażenie.

 

Przykłady:
Dnia 24 maja ub.r. na świat przyszedł mój synek Wojtek Skalski.

Spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych odbyło się 1 czerwca ub.r.

Komentarze