Skrót od ulica

ulica = ul.

Poprawna pisownia

Od wyrazu ulica należy utworzyć skrót ul. (z kropką na końcu).

 

Zastosowanie znajduje tutaj zasada głosząca, że jeśli skrót kończy się na inną literę niż wskazany wyraz, kropka na jego końcu powinna zostać postawiona. Skrót ul. został utworzony od pierwszych liter wyraz ulica.

UWAGA: Warto pamiętać, że skrót ul. zawsze zapisujemy małą literą!

 

Przykłady:

Kupiliśmy nowe mieszkanie na ul. Nowodworskiej.

Na ul. Jana Kantego doszło wczoraj do poważnego wypadku drogowego.

Komentarze