Skrót od ustęp

ustęp = ust.

Poprawna pisownia

Od wyrazu ustęp należy utworzyć skrót: ust. (z kropką na końcu)

 

Skrócony wyraz ust. wstępuje w niezmiennej formie niezależne od przypadku. Po skrócie należy zapisać cyfry arabskie z kropkami, bez nawiasów. Ustęp to jedna z jednostek redakcyjnych uchwały.

 

Przykłady:

Art. 3 ust. 1. ustawy tratującej o wsparciu małych i średnich przedsiębiorców w czasie pandemii koronawirusa został zmieniony podczas ostatniego posiedzenia Sejmu.

Początek ust. 3. Wprowadza temat relacji między państwem a Kościołem.

Komentarze