Skrót od w zastępstwie

w zastępstwie = wz.

Poprawna pisownia

Słownik skrótów i skrótowców podaje, że poprawnym skrótem od wyrażenia w zastępstwie jest forma: wz. (z kropką na końcu).

 

Jest to skrót powstały z połączenia pierwszych liter (w zasadzie spójnika i pierwszej litery kolejnego wyrazu) wyrazów wchodzących w skład wyrażenia. W takich wypadkach po skrócie zawsze stawiamy kropkę.

 

Przykłady:

Wydaję decyzje administracyjne wz. Dyrektora Jaworskiego.

Jan Wajda pełni obowiązki wz. pani Prezes.

Komentarze