Skrót od według

według = wg

Poprawna pisownia

Skrót od wyrażenia według ma postać: wg (bez kropki na końcu!)

 

Został utworzony od pierwszej i ostatniej litery skracanego wyrazu. Według zasad pisowni i interpunkcji po tak stworzonym skrócie nie stawia się kropki, jeśli występuje on w tekście w formie zakończonej na taką literę, jaką kończy się skracany wyraz, w tym przypadku „g”.

Zgodnie z zasadami poprawnej polszczyzny kropkę można postawić, gdy skracany wyraz występuje w przypadku innym niż mianownik. Wyraz według jest jednak nieodmienny i posiada tylko taką formę.

UWAGA: Spotykanej nieraz formy zapisu w/g nie uznaje się za poprawną.

 

Przykłady:

Wg mnie nie masz szans za zwycięstwo.

Ugotowałam rosół wg przepisu mojej babci i wyszedł wspaniały.

Komentarze