Skrót od wicedyrektor

wicedyrektor = wicedyr.

Poprawna pisownia

Od nazwy wicedyrektor należy utworzyć skrót: wicedyr. (z kropka na końcu).

 

Należy zauważyć, że rzadko spotyka się skrócone tego typu formy łączone, a jeśli już, to skróceniu ulega tylko druga część. Przedrostek wice- pozostaje w niezmienionej formie.

Skrót wicedyr. został utworzony od pierwszych liter skracanego rzeczownika i kończy się na inną literę niż on. Z tego powodu skrót ten kończymy kropką.

 

Przykłady:

Pani Marzena Kasprowicz została wicedyr. Liceum Ogólnokształcącego nr XV.

Wicedyr. poprosił moich rodziców o krótkie spotkanie.

Komentarze