Skrót od wiek

wiek = w.

Poprawna pisownia

Od wyrazu wiek należy utworzyć jednoliterowy skrót: w. (z kropką na końcu).

 

Reguła ortograficzna nakazuje postawienie kropki po skrócie utworzonym od pierwszych liter skracanego wyrazu.

 

Przykłady:

Na początku XX w. stolica Polski w szybkim tempie stawała się miastem nowoczesnym.

Jakub Rudnicki wydał ostatnio książkę pt. Przemiany społeczne i ustrojowe państwa polskiego w XV w.

Komentarze