Skrót od wiek

w.

Poprawna pisownia

Od wyrazu wiek należy utworzyć jednoliterowy skrót w. (z kropką na końcu).

 

Reguła ortograficzna nakazuje postawienie kropki po skrócie utworzonym od pierwszych liter skracanego wyrazu.

 

Przykłady:

Na początku XX w. stolica Polski w szybkim tempie stawała się miastem nowoczesnym.

Jakub Rudnicki wydał ostatnio książkę pt. Przemiany społeczne i ustrojowe państwa polskiego w XV w.

Komentarze