Skrót od województwo

województwo = woj.

Poprawna pisownia

Słownik skrótów i skrótowców podaje, że poprawną formą skrótu od wyrazu województwo jest: woj. (z kropką).

 

Zgodnie z zasadą ortograficzną stawiamy kropkę po skrótach kończących się na inną literę niż skracany wyraz.

 

Przykłady:

Największe opady występują w tym tygodniu w woj. opolskim.

Najmniej przypadków zachorowań na koronawirusa odnotowano w woj. podlaskim.

Woj. mazowieckie jest największym w Polsce pod względem powierzchni.

Komentarze