Skrót od wschód

wschód = wsch.

Poprawna pisownia

Od rzeczownika wschód należy utworzyć skrót: wsch. (z kropką na końcu).

 

Zgodnie z regułą ortograficzną powinniśmy postawić kropkę po skrótach zakończonych na inną literę niż wyraz skracany w pełnym brzmieniu. Tak jest w przypadku skrótu wsch. - powstałego od pierwszych liter słowa wschód.

 

Przykłady:

Mozolnie podążaliśmy w kierunku wsch., gdzie miał na nas czekać kolejny zwiadowca.

Państwa Europy Wsch. podpisały porozumienie o współpracy w zakresie odnowy gospodarki.

Komentarze

~ Pawel
11/5/22, 11:10 AM
Dobrze ✔