Skrót od z późniejszymi zmianami

z późniejszymi zmianami = z późn. zm.

Poprawna pisownia

Od zwrotu z późniejszymi zmianami należy utworzyć skrót: z późn. zm. (z dwoma kropkami).

 

Jest to zapis wchodzący w skład opisu odnośnika w urzędowym akcie normatywnym. Skrót został utworzony przez połączenie spójnika oraz skróconych form wyrazów, wchodzących w skład zwrotu. Skróty te zakończone są na inną literę niż wyraz skracany, dlatego należy zakończyć je kropką.

 

Przykład: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Komentarze

~ Franciszek
3/14/23, 1:35 PM
są wcześniejsze zmiany przed wprowadzeniem czegoś, nieciekawe to
~ p
4/19/21, 8:58 AM
Dlaczego nie wystarczy "z p. z."?