Skrót od z upoważnienia

z upoważnienia = z up.

Poprawna pisownia

Od zwrotu z upoważnienia należy utworzyć skrót: z up. (z kropką na końcu).

 

Powstał on z połączenia spójnika oraz pierwszej litery wyrazu wchodzącego w skład skracanego wyrażenia. Jeśli skrót kończy się na inną literę niż ostatnia litera wyrażenia, wówczas stawiamy po nim kropkę.

 

Przykłady:

Podpiszę umowy z nowymi pracownikami z up. Prezesa.

Anna Kowalska działała z up. Zarządu spółki.

Komentarze