Skrót od zachód

zachód = zach.

Poprawna pisownia

Nazwę kierunku świata zachód można zapisać za pomocą skrótu: zach. (zakończonego kropką).

 

Należy kierować się tutaj regułą ortograficzną, według której po skrócie zakończonym na literę inną niż ostatnia litera skracanego wyrazu należy postawić kropkę. Skrót zach. powstał od pierwszych liter wyrazu zachód.

 

Przykład: Pociąg zatrzymuje się na stacjach Warszawa Centralna oraz Warszawa Zach.

Komentarze