Skrót od załącznik

załącznik = zał.

Poprawna pisownia

Od rzeczownika załącznik należy utworzyć skrót: zał. (zakończony kropką).

 

W skrótach kończących się na literę inną niż skracany wraz należy postawić kropkę na końcu. Zał. to skrót utworzony od pierwszych liter słowa załącznik.

 

Przykłady:

Organizacja kontroli przestrzegania przez nauczycieli w zał. nr 2.

Zarząd wprowadza nowe przepisy BHP dla pracowników – szczegóły w zał.

Komentarze