Skrót od zaraz wracam

zaraz wracam = zw.

Poprawna pisownia

Od wyrażenia zaraz wracam należy utworzyć skrót zw. (z kropką na końcu).

 

Jest to potoczny zwrot używany zwykle w komunikacji internetowej, za pomocą którego sygnalizuje się chwilowe przerwanie rozmowy. Został utworzony poprzez połączenie pierwszych liter wyrazów wchodzących w skład tego zwrotu.

 

Przykłady:

Porozmawiamy o tym za chwilę, zw.

Zw., nie rozłączaj się.

Komentarze