Skrót od zastępca

zastępca = z-ca, zca

Poprawna pisownia

Skrót poprawnie utworzony od rzeczownika zastępca to: z-ca lub zca (bez dywizu).

 

Powstał w wyniku zestawienia ze sobą pierwszej i ostatniej litery skracanego wyrazu i połączenia ich dywizem. Skrót ten jest całkowicie odmienny.

UWAGA: Alternatywną formą skrócenia wyrazu zastępca jest zca (bez dywizu).

 

Przykłady:

Przez kilka miesięcy będę pełnił funkcje z-cy wójta.

Mój z-ca poinformuje Państwa o planach rządu w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.

Komentarze