Skrót od złoty

Poprawna pisownia

Skrót utworzony od polskiej jednostki monetarnej złoty to zł (bez kropki na końcu!).

 

Zasada ortograficzna głosi, że po skrótach oznaczających polskie jednostki monetarne nie stawiamy kropki.

UWAGA: Po skrótach oznaczających zagraniczne jednostki monetarne kropka powinna się pojawić, np. dolar = dol.

 

Przykłady:

Kilkudniowa wycieczka w polskie góry to koszt około 300 .

Ile kosztuje ta sukienka?

Komentarze