Skrót od złoty

złoty = zł

Poprawna pisownia

Skrót utworzony od polskiej jednostki monetarnej złoty to: zł (bez kropki na końcu!).

 

Zasada ortograficzna głosi, że po skrótach oznaczających polskie jednostki monetarne nie stawiamy kropki.

UWAGA: Po skrótach oznaczających zagraniczne jednostki monetarne kropka powinna się pojawić, np. dolar = dol.

 

Przykłady:

Kilkudniowa wycieczka w polskie góry to koszt około 300 .

Ile kosztuje ta sukienka?

Komentarze