Skrót od zobacz

zobacz = zob.

Poprawna pisownia

Poprawnie utworzony skrót od wyrażenia zobacz to: zob.

 

Zasada interpunkcyjna głosi, że jeśli ostatnia litera skrótu nie jest jednocześnie ostatnią literą skracanego wyrazu, po skrócie stawiamy kropkę. Skrót ten spotyka się najczęściej w treści przypisów dolnych, gdzie odsyła do innego materiału, nawiązującego do treści danego tekstu.

Zamiennie ze skrótem zob. można stosować por. (porównaj).

 

Przykład:

[…] zob. J. Łamijęzyk, Tysiąc słówek-łamigłówek, s. 123.

Komentarze