Skrót od magister

magister = mgr

Poprawna pisownia

Tytuł zawodowy magister skraca się do postaci: mgr (w skrócie nie ma kropki).

Skrót został utworzony z pierwszej, środkowej i ostatniej litery wyrazu skracanego. Zgodnie z zasadami języka polskiego w skrótach tego typu nie stawiamy kropek w formie mianownika (niezależnie od tego, czy składają się one z dwóch czy trzech liter).

UWAGA: W przypadkach zależnych (wszystkie poza mianownikiem) kropkę stawiamy.

Przykład: Bardzo cenię sobie rady mgr. (magistra) Pawelczyka z naszej osiedlowej apteki.

Zamiast formy zakończonej kropką możemy zastosować skrót z dodaną końcówką fleksyjną danego przypadka.

Przykład: Bardzo cenię sobie rady mgra (magistra) Pawelczyka z naszej osiedlowej apteki.

Jeśli skróty odnoszą się do kobiet, w przypadkach zależnych nie stawiamy kropki.

Przykład: W kwestii dawkowania posłucham zaleceń mgr Januszewskiej.

Więcej reguł dotyczących skracania wyrazów znajdziesz tu.

Komentarze

~ Adam
1/6/24, 1:58 PM
mgr z kropką to: magazynier :-)